Dit is de privacyverklaring van Capabel Taal. In deze verklaring zetten wij uiteen hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij verkrijgen via deze website.

Op de website www.capabeltaal.nl worden geen persoonlijke gegevens geregistreerd. Deze worden dan ook niet verkocht, verhuurd of geruild.

Wel wordt niet privacy gevoelige informatie vastgelegd (onder andere het gebruikte IP-adres) met het oog op statistieken over bezoekers en andere site-informatie. Deze informatie zal niet worden verstrekt aan derden.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Daarin wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om een volgend bezoek aan onze website te vergemakkelijken. Deze informatie bevat geen naam- of adresgegevens of andere persoonlijke gegevens. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw bezoek aan onze website geen cookies ontvangt. In dat geval kan het echter gebeuren dat u niet gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van onze website of dat u geen toegang heeft tot onderdelen van onze website.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op deze pagina.

Vragen
Als u vragen heeft over deze privacy verklaring of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naarinfo@capabeltaal.nl.