Ons aanbod

Wij richten ons op educatie en participatie. Bij ons kun je terecht voor cursussen alfabetisering, taalverhoging, basisvaardigheden of Taal op de Werkvloer. Onze trajecten zijn leuk, aantrekkelijk en we wijzen de deelnemers de weg. En al zijn we een grote taalaanbieder, onze deelnemers krijgen les in een kleine vertrouwde setting. Bij Capabel Taal leer je de taal snel en goed terwijl je bezig bent met je toekomst.

Taaltraject voor statushouders met geïntegreerde mbo-opleiding

Bij Capabel Taal kun je als statushouder altijd terecht voor het snel leren van de taal. Tegelijkertijd wijzen wij je ook de weg in Nederland en kun je bij ons vlot een kansrijk beroep leren. Taal en mbo-onderwijs koppelen wij aan elkaar. Zo leer je snel zelfstandig te leven in Nederland en heb je een stevige basis voor een goede toekomst hier.

In Nederland ben je ingeburgerd als je het inburgeringsdiploma of een diploma van een Nederlandse CREBO-erkende beroepsopleiding hebt gehaald. Capabel Taal heeft een traject dat begint met het 6 maanden intensief volgen van taallessen en daarna het kiezen van een richting: inburgeren of een mbo-opleiding met extra taallessen. Capabel biedt speciaal voor statushouders de beroepsopleidingen Helpende Zorg & Welzijn, Facilitair Medewerker, Procestechniek, Logistiek en Hospitality.