ምውህሃድ ምስ ኔዘርላንድ ኣብ ካፓበልታል

Amterdam

ካፓበልታል ኣብ 2007ዓም ተመስሪቱ፡ ምስ ግዜ ድማ ሓደ ካብ ዝዓበዩን ዕውታትን ወሃብቲ ስልጠናታት ምውህሃድን መስርሓት ሃገራዊ ፈተናታትን ኮይኑ። ኣብ ካፓበልታል ኣብ’ዞም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ መላእ ሃገር ነቲ ፈተና ብዓወት ዝሰገሩ ልዕሊ 35,000 ሰባት ኣለው!

ምልክት ብቕዓት ንምውህሃድ

ካፓበልታል  ሃገራዊ ብቕዓት ዘለዎ ናይ ብሊክ ኦፕ ወርክ (Blik op Werk)  ናይ ምልክት ብቕዓት ኣለዎ፡ ብሚኒስትሪ ማሕበራዊ ጉዳያትን ዕዮን ከምኡ ውን ብሚኒስትሪ ትምህርት ኣፍልጦ ኣለና።

እንተ ብወለንታኹም ክትዋሃሃዱ ደሊኹም ወይ ብሕጊ ተገዲድኩም፡ ዝኾነ ሰብ ናብ ካፓበልታል ስልጠና ንምውሳድ ክመጽእ ይኽእል’ዩ። መምህራንና ብቑዓትን ምስ ከም’ዚ ከማኹም ዝኣመሰሉ ሰባት ናይ ነዊሕ ተመክሮ ዘለዎምን ኢዮም። መምህራንና ኣብ ዕቤትኩም ዝዋስኡን ብኩሎም ዝከኣሉ መንገድታት ዝደጋገፉን’ዮም። ኣብ ክፍሊ ጽዑቅ ውልቃዊ ደገፍ ክትረኽቡ ኢኹም፡ ብመንገዲ እቲ ኣብ ኢንተርነት ዝርከብ መምሃሪ ድማ ዲጂታላዊ ደገፍ ክትረኽቡ ኢኹም። ካፓበልታል ንስልጠናታት ምጥፋእ መሃይምነት ሜላ ኣልፋፍለክስ (Alfaflex) ንስልጠናታት ምውህሃድን ሃገራዊ ፈተናታትን ድማ ሜላ ደልፍት (Delft method) ይጥቀም።

ብዛዕባ ካፓበልታል እቲ ዝዓበየ ኣብ ኔዘርላንድ !

ካፓበልታል ኣብ ሃገር ምሉእ ይሰርሕ ብፍሉይ ዝተዳለወ ስልጠናታት ድማ ብሕሱር ዋጋ  ይህብ። እቲ ዝዓበየ ብልጫ ብቀሊሉ ክርከብ ዝከኣል ናይ ካፓበልታል ጨንፈር ኣብ ከባቢኹም ምህላዉ ኢዩ። ጨናፍርና ክፉታት ማእከላት ትምህርቲ ኢዮም ኩሉ እትደልይዎ ነገር ድማ ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእሉ። ከም ተማሃራይ መጠን ነዞም ናይ ካፓበልታል ክፉታት ማእከላት ትምህርቲ ካብ ናይ ትምህርቲ ግዜ ወጻኢ ውን ክትጥቀሙሎም ትኽእሉ።

ተወሳኺ ሓበሬታ