መስርህ ምውህሃድካ ምንዋሕ
ሕጂ ተመዝገቡ

ምንዋሕ ናይ ምውህሃድ ስልጠናኹም ወይ ናይ ሃገራዊ ፈተና ስልጠናኹም

እቲ ናይ ምውህሃድ ስልጠናኹም ድሕሪ ምዝዛምኩም ምሉእ ብምሉእ ነቲ ፈተና ዘይተዳለኹም ምስ እትኾኑ ወይ’ውን ንፈተናኹም ምሉእ ብምሉእ ዘይሓለፍኩም ምስ እትኾኑ ነቲ ናይ ምውህሃድ ስልጠናኹም ብ12 ሳምንታት ከተናውሕዎ ትኽእሉ ኢኹም። ናይ ምውህሃድ ስልጠና ወይ ናይ ሃገራዊ ፈተና ስልጠና ምውሳድ ፍልልይ የብሉን። ኣብ’ዘን ሳምንታት ናይ 1፡ 2 ወይ 4 ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ኣብ ሰሙን ክትወስዱ ኢኹም። ንፈተናኹም ጽቡቕ ጌርኩም ክትዳለዉ ምእንቲ፡ መምህርኩም ምስቲ ናይ ስልጠና ኣርእስትታት እኹል ግዜ ተሕልፉ ከም ዘለኹም ከረጋግጽ ኢዩ።


Price overview

1 class per week 2 classes per week () 4 classes per week
14 ሳምንታት

ካብ € 136,- ኣብ ወርሒ
(3 periods)

Pay at once €373,-

ካብ € 262,- ኣብ ወርሒ
(3 periods)

Pay at once €714,-

ካብ € 524,- ኣብ ወርሒ
(3 periods)

Pay at once €1,428,-