መስርሓት ምውህሃድ

ምጥፋእ መሃይምነት ምውህሃድ ሃገራዊ ፈተና
ምጥፋእ መሃይምነት
ናይ ምውህሃድ ዲፕሎማ
ናይ ቋንቋ ደረጃ A 2 A 2 NT 2
ባህሊ ዳች
ነጻ ናይ ስልጠና መሳሪሒታት
ስልጠና ልቓሕ DUO
ፈተና ልቓሕ DUO
ዕድላት ስራሕ ልምምድ ልምምድ MBO+
ዋጋ ካብ € 461,- ኣብ ወርሒ ካብ € 135,- ኣብ ወርሒ ካብ € 135,- ኣብ ወርሒ
ንውሓት ስልጠና ካብ 26 ሳምንታት ካብ 21 ሳምንታት ካብ 21 ሳምንታት
ናይ ፍርቂ መዓልቲ ትምህርቲ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ ምሸታዊ ወይ መዓልታዊ
ተወሳኺ ሓበሬታ  ተወሳኺ ሓበሬታ  ተወሳኺ ሓበሬታ 

ካልኦት ቀረባት

ናይ ፈተና ልምምድ ዝሰፍሐ ትምህርቲ
ምውህሃድካ ብርእሰ ተኣማንነት ምጅማር መስርህ ምውህሃድካ ምንዋሕ
ካብ € 262,- ንስልጠና ካብ € 136,- ንስልጠና
ተወሳኺ ሓበሬታ  ተወሳኺ ሓበሬታ