Erkende kwaliteit

Capabel Taal heeft het Blik op Werk-keurmerk Arbeid. Dit is een onafhankelijk kwaliteitskeurmerk voor dienstverleners op het gebied van duurzame arbeids- en sociale participatie.

Het Keurmerk Arbeid biedt een onafhankelijke en objectieve kwaliteitstoets en erkenning voor dienstverleners op het gebied van duurzame arbeids- en sociale participatie. Hiermee kunnen we laten zien dat onze dienstverlening, resultaten en processen aan hoge kwaliteitsnormen voldoen. Zoals eisen voor bekwaamheid van docenten, duur van trajecten, handhaven van privacy, klachtenafhandeling en klanttevredenheid. Al deze eisen worden gecontroleerd door een auditor tijdens een bezoek aan de school. Al sinds 2007 voldoen wij aan alle gestelde eisen, en daar zijn wij als organisatie trots op.

Ook voor het onderzoek van Blik op Werk naar de klanttevredenheid behaalde Capabel Taal een 8,7!

Capabel Taal heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit voor private opleiders. Je kunt erop vertrouwen dat Capabel Taal voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld duidelijke en adequate dienstverlening. Maar ook professionele omgang met klanten en deskundigheid van personeel. De kwaliteitseisen worden onderzocht door een onafhankelijke instelling die toetst of een opleider aan de eisen voldoet.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) geeft het NRTO-keurmerk af. De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Alle informatie en de gedragscodes van NRTO zijn terug te vinden op de website van De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).