Capabel Taal beschikt over het Blik op Werk keurmerk

Keurmerk inburgering

Capabel Taal heeft het kwaliteitskeurmerk Inburgeren van Blik op Werk. Wilt u in aanmerking komen voor een lening bij DUO, dan moet de aanbieder van uw cursus dit keurmerk hebben. Dit keurmerk is een kwaliteitsgarantie, zodat u zeker weet dat u een goede cursus krijgt.

De dienst Inburgering binnen het keurmerk Blik op Werk stelt eisen aan Capabel Taal waar wij als organisatie aan moeten voldoen om het keurmerk te krijgen. Een bedrijf krijgt het keurmerk als het voldoet aan de eisen voor bekwaamheid van docenten, duur van trajecten, slagingspercentages, handhaven van privacy, klachtenafhandeling en klanttevredenheid.

Al deze eisen worden gecontroleerd door een auditor tijdens een bezoek aan de school. Daarna beoordeelt een medewerker van Blik op Werk of de school aan alle eisen voldoet. Al sinds 2007 voldoen wij aan alle gestelde eisen, en daar zijn wij als organisatie trots op.

Klik hier om het certificaat te bekijken.

Ook voor het onderzoek van Blik op Werk naar de klanttevredenheid behaalde Capabel Taal een ruime voldoende!

NRTO: erkenning

Capabel Taal heeft het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit voor private opleiders. Je kunt er op vertrouwen dat Capabel Taal voldoet aan hoge kwaliteitseisen. Bijvoorbeeld duidelijke en adequate dienstverlening. Maar ook professionele omgang met klanten en deskundigheid van personeel. De kwaliteitseisen worden onderzocht door een onafhankelijke instelling die toetst of een opleider aan de eisen voldoet.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) geeft
het NRTO-keurmerk af. De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders. Alle informatie en de gedragscodes van NRTO zijn terug te vinden op de website van De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO).

Meer informatie